فرم درخواست حمایت از پایان نامه دانشجویی
مشخصات فردی دانشجو
1.  نام:
2.  نام خانوادگی:
3.  شماره ملی:
4.  دانشگاه محل تحصیل:
5.  دانشکده:
6.  مقطع تحصیلی:
7.  رشته تحصیلی:
8.  تلفن ثابت:
9.  تلفن همراه:
10.  آدرس پست الکترونیکی:
 
11.  آپلود فایلpdf پایان نامه (دقت شود نام فایل انگلیسی باشد):
 
مشخصات موضوع پایان نامه
1.  عنوان پایان نامه به فارسی:
2.  عنوان پایان نامه به انگلیسی:
3.  انتخاب موضوع از اولویت های پیشنهادی:
4.  تاریخ تکمیل فرم:
5.  هدف و دلایل ضرورت انجام پایان نامه:
6.  جنبه جدید و نوآوران بودن موضوع:
7.  خلاصه مراحل و روش انجام پایان نامه:
مشخصات استاد راهنما
1.  نام:
2.  نام خانوادگی:
3.  آخرین مدرک تحصیلی:
4.  رشته تحصیلی:
5.  رتبه دانشگاهی:
6.  تلفن ثابت:
7.  تلفن همراه:
نوع درخواست حمایت
1.  نوع درخواست حمایت:
در صورت تایید موارد بالا کلید ثبت را انتخاب کنید.بروزرسانی کد امنیتی